• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Склад Науково-методичної лабораторії
  • Склад науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів
Заголовок
/Files/images/DSC_0230.pngЗавідувач НМЛ – Коса Ірина Тайлерівна
/Files/images/DSC00674.pngМетодист НМЛ – Задубняк Юлія Анатоліївна
/Files/images/DSC_0234.pngВолонтер Корпусу Миру - Філіпп Роффман

Активізація сучасної міжнародної комунікації, формування глобального комунікаційного простору виступають передумовою для позитивних змін у національній системі мовної освіти, пов’язаних з якістю знань та засобів навчання, соціальною адаптацією особистості, інформативністю та відповідністю потребам сьогодення. Згідно Концепції вивчення іноземних мов основним результатом діяльності навчального закладу повинна стати не система знань, умінь і навичок як така, а набір ключових компетентностей в інтелектуальній, комунікативній, інформаційній та інших сферах, якими володіє учень.

Саме тому, навчально-методичний кабінет іноземних мов під час роботи курсів висвітлює питання, що безпосередньо пов’язані з сучасним оновленням освіти, визначенням нових підходів до вибору змісту та організації матеріалу, використанням адекватних форм і видів контролю:

• загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи;

• реалізація концептуальних засад переходу на нову структуру та зміст навчання;

• технологічні перетворення в освіті;

• науково-методичне забезпечення комунікативного підходу;

• зовнішнє незалежне оцінювання: перспективи та небезпечні зони;

• творче використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті відродження національної культури і освіти тощо.

• науково-методичні особливості викладання іноземних мов в сучасних умовах;

• новітні підходи до викладання іноземної мови;

• оптимізація навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови.

Відповідно до сучасних тенденцій, пов’язаних з входженням України до європейського співтовариства, кабінетом розроблений та впроваджений в роботу курсів вчителів іноземних мов проект, метою якого є поінформованість та зміна стереотипів вчителів з питань євроінтеграції.

Основний наголос в діяльності навчально-методичного кабінету іноземних мов робиться на посилення міжпредметної інтеграції, застосування багаторівневого підходу до вивчення іноземних мов, орієнтацію на міжкультурний аспект оволодіння мовами, використання новітніх технологій. Нові поставлені задачі успішно вирішуються кабінетом у співпраці з міжнародними організаціями, культурними центрами та представництвами посольств країн, мова яких вивчається в навчальних закладах області. Протягом останніх 10 років НМК іноземних мов бере участь у наступних проектах:

• Спільний проект з Британською Радою, результатом якого є розробка та втілення програми та курсу удосконалення вчителів, зміст яких відповідає міжнародним тенденціям у галузі методики навчання іноземних мов, спрямованим на удосконалення практичної підготовки вчителів, їхньої комунікативної та професійної компетенції;

• Міжнародний проект Німецького Культурного Центру Гете-Інституту, спрямований на покращення викладання і вивчення німецької мови в Україні (2-тижневі семінари за участю носіїв мови);

• Спільний проект з Французьким Культурним Центром та Посольством Франції в Україні щодо сучасних технологій викладання французької мови на курсах підвищення кваліфікації вчителів;

Починаючи з 2002 року діє міжнародний проект співпраці з Корпусом Миру США в Україні, в якому на сьогодні взяли участь майже половина районів області. Саме кабінет іноземних мов став тим провідним центром, який організує та спрямовує роботу волонтерів на Кіровоградщині. Волонтери-методисти КОІППО викладають сучасні технології навчання англійської мови, організують літні табори для вчителів та учнів, створюють ресурсні центри, приймаючи участь у освітніх грандах, допомагають покращити навчально-методичне забезпечення закладів, в яких перебувають.

Кiлькiсть переглядiв: 902